Woorden van Satan: Islam


Woorden van Satan: Islam

Ik ben atheïst, dus ik geloof niet in het bestaan van God, noch in het bestaan van Satan. Maar stel nu dat ik verkeerd zou zijn, dan Satan daadwerkelijk zou bestaan, dan zou de islam het woord van Satan zijn in plaats van het woord van een “heilige God”. Geen enkel godsbeeld binnen alle andere godsdiensten ter wereld is zo wreed als het godsbeeld in de zogenoemde godsdienst “Islam”. In feite is de islam geen godsdienst maar een barbaarse doodscultus vol geweld, wildheid, massamoorden, verkrachting, seks slavernij, pedofilie, necrofilie, plundering, bezetting, bedreiging tot bekering door het zwaard, oversnijden van de kerel van ongelovigen en levende verbrandingen.
Vandaag de dag is er geen enkele godsdienst ter wereld die zulke barbaarse doodscultus met zit meedraagt, behalve de islam. De islam die moslims schaamteloos voorstellen als “godsdienst van vrede”.

Hoe kunnen de volgende verzen uit de Koran nu beschouwd worden als komende van een “godsdienst van vrede” en van een “heilige God”?

Surat Al-'Anfāl

Soera De oorlogsbuit

"Toen jouw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met jullie, sterkt dus hen die geloven. Ik zal de harten van de ongelovigen schrik aanjagen. Houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers"

Surat Al-Ĥaj

Soera De pelgrimstocht
Hier zijn twee tegenstanders die redetwisten over hun Heer. Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden en over hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten.”

Surat Muĥammad

Soera Mohammed

 Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.”


Surat At-Tawbah

Soera het berouw
"Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen en belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen, de gebed verrichten en de aalmoes geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig"Surat Al-Baqarah

Soera De koe
En dood hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.”


Surat At-Tawbah

Soera het berouw
En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!Wanneer je kritiek uit op de islam, beginnen mensen vaak op idiote wijze te verwijzen naar het Oude Testament, de inquisitie, de kruistochten en de kruisvaarders. Ja, inderdaad er zijn enkele geboden van de islam uit het Oude Testament overgenomen en aan de Koran toegevoegd als “heilig woord van God”. Maar ik denk niet dat er vandaag de dag nog één jood zijn vrouw zal dood stenigen na overspel. Deze barbaarse gewoonte werd immers beëindigd door Jezus Christus, die trouwens zelf Jood was. Hij gebruikte hiertoe een slimme tactiek:

Toen ze hem vragen bleven stellen, stond hij recht en zei tot hen: “Laat diegene onder u die zonder zonde is de eerste steen werpen “(Mattheüs 5:39)


Dus alle “brutale delen” binnen het Oude Testament zijn vandaag niet meer aan de orde. Het Judaïsme is tijdens de geschiedenis grondig hervormd en zo ook het Christendom. De dag van vandaag zal geen enkele Christen een vrouw verbranden omdat zee en heks zou kunnen zijn. Er is geen enkele inquisitierechtbank meer waar dan ook ter wereld.

Daar waar het Christendom zich dus door de eeuwen heen heeft aangepast, is de zogenoemde “godsdienst van de vrede” nooit geëvolueerd. Ze passen nog steeds dezelfde barbaarse toestanden toe als tijdens de middeleeuwen. De reden hiervoor is dat de islam niet hervormbaar is. Dit werd zo bepaald door de stichter van deze barbaarse doodscultus, Mohammed. Hij heeft herhaaldelijk aangehaald in zijn boek, de koran, dat de woorden in de koran niet kunnen worden aangepast tot op de dag des oordeels. Zo kon hij voor zichzelf garanderen dat zijn wetten zouden blijven gelden tot aan het einde van het bestaan van zijn eigen product; de doodscultus islam.

Het is dan ook idioot om steeds de kruistochten te vermelden wanneer het over de barbaarse acties van ISIS gaat. Ten eerste kwamen de kruistochten er pas nadat er 400 jaar van islamitische bezetting van Christelijk en Joods grondgebied had plaatsgevonden. Het was dan ook een rechtvaardige strijd met het terugkrijgen van het thuisland, bezet door de islamitische doodscultus, als inzet.

Men kan dus concluderen dat de leden van ISIS nu, in 2015, mensen ombrengen op identiek dezelfde manier als tijdens de zevende eeuw. Ze bezetten het thuisland van “ongelovigen” in Syrië en Irak zoals de Yezidi en de orthodoxe christenen in de regio zoals Assyriërs, Arameeërs en Nestorianen. Dit door hen te vermoorden, te verkrachten en door hen tot seks-slaven te maken. Dit soort geweld wordt echter niet gepleegd door christenen. Geen enkele christen zal de keel oversnijden van een atheïst of een moslim. Geen enkele christen zal een atheïst of een moslim levend verbranden op de manier dat ISIS-leden dit tegenwoordig met niet-moslims doen. Geen enkele jood zal een atheïst, een boeddhist of een christen doden met een zelfmoordbom. Geen enkele boeddhist zal een christen of een moslim tot seks-slaaf maken. Zelfs mensen die zichzelf “Satanist” durven noemen doden wereldwijd niet zoveel mensen zoals moslims dit doen. Kijk maar eens naar Bangladesh. Veel bloggers werden daar brutaal vermoord enkel en alleen omdat ze seculiere artikels schreven waarin de islam werd bekritiseerd. In Saudi Arabië werd de seculiere blogger Raif Badawi door de regering veroordeeld tot een aantal zweepslagen en tien jaar gevangenis. Dit enkel en alleen omdat hij een seculier, vrijdenkend mens is en omdat hij kritiek uitte op de islam. Hij is nog steeds in de gevangenis. Waarom? Omdat de islam geen respect kent voor mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten, kinderrechten en holebi’s. Zoals u weet bevelen de koran en de hadith het ombrengen van alle homoseksuelen, transseksuelen en transgenders. Dit islamitisch gebod gehoorzamend, hebben ISIS-leden een heleboel holebi’s, transseksuelen en transgenders van flatgebouwen gegooid. In 2015 kregen vrouwen in Saudi Arabië eindelijk stemrecht, iets wat in alle beschaafde landen allang een feit is. Maar toch mogen ze er nog altijd niet met de auto rijden. Zijn er nog wereldvreemdere landen dan moslimlanden?

In feite is de zogenoemde religie en doodscultus die men islam noemt niet geschreven door Mohammed omdat hij zulke originele ideeën had. Het is een synthese van monotheïstische godsdiensten uit het Arabische schiereiland. Hieronder het vroege Christendom, het Jodendom en de Sabeeërs (ook wel Mandeeërs genoemd). Dit was een populaire monotheïstische godsdienst op het schiereiland. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Saba)

Mohammed koos enkel brutale stukken van deze godsdiensten zoals het “stenigen tot de dood wegens overspel” vanuit het Oude Testament. Maar hij koos nooit de vredevolle stukken van het Christendom. Hij heeft geen enkele vredevolle uitspraak van Jezus Christus verwerkt in de Koran. Bijvoorbeeld:

Mattheus 5.39: "En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren."

Of een ander vredevol woord van Jezus tegen geweld:

Mattheus 26:52: “Toen zei Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.”Laat me nogmaals met grote klem benadrukken: Je kan de islam NOOIT hervormen aangezien Mohammed, de stichter van deze doodscultus, alle hervormingsuitwegen heeft geblokkeerd van bij het prille begin. Hij benadrukte met klem dat “geen woord in de Koran zou kunnen worden veranderd tot op de dag des oordeels.” Dus je kan zelfs niet proberen te islam te hervormen zonder je schuldig te maken aan afvalligheid. Volgens deze verzen in de koran mag je hiervoor gedood worden door eender welke moslim.Surat Al-Ma’idah – De Tafel (5.33) http://quran.com/5/33

De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet.

Surat An-Nisa’ - De vrouwen (4.89) http://quran.com/4/89

Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen vinden...”

Dus, je kan zelfs niet zeggen “de aarde is rond”. Dit staat gelijk aan afvalligheid en blasfemie. Hiervoor moet men dus volgens krijgsheer, pedofiel, necrofiel, leugenaar en wilde Mohammed de doodstraf krijgen. Overeenstemmend met deze ignorante, primitieve mentaliteit die haaks op de wetenschap staat heeft de Groot Mufti van Saudi Arabië, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, verklaard dat één ieder die beweert dat de aarde rond is een atheïst is en het verdient gestraft te worden.

Men houdt geen rekening met het feit dat het bewezen is dat de aarde rond is, dat er ruimtefoto’s van zijn. Wetenschap heeft geen waarde tegenover de woorden van Mohammed of tegenover wat mensen uit zijn omgeving over hem vertelden (hadith). Al zijn handelingen worden gezien als heilig acties van de laatste en grootste profeet van Allah. Daarin wordt inbegrepen: ongelovige vrouwe verkrachten, hen tot seks-slavinnen maken, foltering om aan het geld van ongelovigen te komen, een kind van negen jaar oud verkrachten en haar als echtgenote beschouwen (Aïscha), pedofilie en necrofilie. Mohammed had nog seks met één van zijn vrouwen zes uur na haar dood. Hierdoor heeft de Perzische islamist Zemzemi Abdul Bari in 2011 verklaard dat alle moslimmannen datzelfde recht hebben. Hij gebruikte de profeet als “groot voorbeeld”. Op basis van deze uitspraak heeft het Egyptisch parlement een jaar later necrofilie toegelaten. Dit samen met de vraag om de huwbare leeftijd voor meisjes naar beneden te trekken tot 14 jaar.

Dus, als er ooit een Satan geweest is, moet het Mohammed geweest zijn en alle bevelen van Satan zijn de islam.

Serkan Engin
Augustus 2015Vertaling Brunhilde Dewilde.

Comments