A Poem for Peace in West Armenian- Azerbaijani- Turkish


Dar Dar Gı Sirem Tsez - Hərf Hərf Sevirəm Sizi - Harf Harf Seviyorum Sizi

(A Poem for Peace in West Armenian- Azerbaijani- Turkish)Dar Dar Gı Sirem Tsez 


“Yes mardig çem, vart hastsnoğ mın yem” Eozkan Mert


Krderen varter badrasdetsi tsez yeraznerus nurp değen

Lazeren gı taylayli papaknerus sriga cncğugnerı, geankin userun vra
Hunaren gı hampurem kişeruin tats nahatasutyunnerı, lusnin dag
Karnan zaza gı pattuim meçkit amenen kmahac değen

Tsavert gı hampurem srdis kar nedoğ dğots tserkagaberen
Şakanagakuyn açkerıs Hayeren voğp mın yen vorahnerut meç, godruadz
Volorvadz darerıs çen paver tsaverut reontgenı kaşelu hamar

Posor arakasdanav mın yem Kırdistan’i lernerun vra loğatsoğ
Kurd yev Turk hokiners gı tsavin hon, dar dar hoğin vra tapuelov
Vran Dolar dolar tavacan gerbov gı partsarana
Gı harsdana şadager yersabaşdutyan tignatornerı, usanotsnerı
Paravonneru zenk ıngerutyan şahi purkerı

Hazar ankam Auschwitz’i meç ayruetsank srdin meradz değen
Yotanasun hazar yergu ankam suinuetsan Dersim’i meç, vayrakutyan çar jbdumov
Amerigyan lezvov Irak’i meç anuşeğeni değ çarçaranki ğağalik yeğank
Maraş’i, Çorum’i meç poğots poğots zarnuetstank kağakagrtutyan srden
Kosova’yi meç çdesnuetsan mer kovı mertsuov dzağignerı
Filistin’i meç karerov godretsin azadutyan teverı
Meg milyon ankam voçnçatsan Hayeren orornernis , Ararad’i teverı
Çulamerg’i meç mer mangutyan kluhnerun zenkerov zargetsan
Ruanda’yi meç gdrestin gor turerov mer mangutyan papaknerı
Vran Dolar dolar tavacan gerbov gı partsarana
Gı harsdana şadager yersabaşdutyan tignatornerı, usanotsnerı
Paravonneru zenk ıngerutyan şahi purkerı

Yerani te hampuerink mer çkidtsadz lezunerov inkzinknis
Darper gronknerov lur genayink antsaynoren, hantard
Uriş değeru meç layink vazvzoğ kaylerov
Baderazmı taylayloğ nahatasutyunnerun verçı dar mı ankam çı tıneink
Mer sirdı çıgırtıneink vayreni ciçerun
Arteok ur değen mernelu gı sgsi baderazm u tramadirutyunı

Vayrakutyunı ur değen lur gılla mer hahağutyan hamanuaki arçeven

: Dar dar gı sirem yergnki polor kuynerı

Written in Turkish by Serkan Engin
Translated to West Armenian by Mayro Kuyrik

***

Hərf Hərf Sevirəm Sizi

“Mən döyüşçü deyil gül yetişdiricisiyəm” Özkan Mərt

Kürdcə güllər yığdım xülyalarımın incə yerindən
Lazca şakıyor ümidimin tənbəl sərçələri, həyatın çiyinində
Yaş cümlələrini Yunanca öpürəm gecənin, ay altında
Bahara Zazaca sarılıram ən nazlı yerindən belinin

Ürəyimə daş atan uşaqların qandallarından öpürəm ağrılarını
Kayutlarında Ermənicə bir mersiyedir əla gözlərim, qırıq dökük
Kədərlərinin rontgenini çəkməyə çatmır buruk hərflərim
Qırmızı bir Laz takasıyam Kürdüstan dağlarında üzən
Kürd və Türk canlarım yanır orada, heca heca düşərək torpağa
Dollar dollar üstünə xaincə yüksəlirkən
Firon silah şirkətlərinin qazanc marjı piramidaları
Kresloları, apoletleri palazlanırken gonbul eqoizmin

Auschwitzdə milyonlarla dəfə yandırıldıq vicdanın öldüyü yerdən
Yetmiş iki min dəfə süngüləndi xülyalarımız Dərsimdə, arsız sırıtışıyla vəhşiliyin
İraqda hamburger üstü dadli niyyətinə işgəncə oyuncağı olduq Amerikanca
Maraşda, Çorumda küçə küçə vurulduq sivilizasiyanın ürəyindən
Kosovada görməməzlikdən gəlindi yaxamızda qətl edilən çiçəklər
Fələstində daşla qırdılar azadlığımızın qollarını
Bir milyon dəfə yox edildi Ermənicə ninnilərimiz, Araratın qollarındakı
Hakkaridə uşaqlığımızın başına qundaqla vurdular
Ruandada palalarla kəsdilər ən uşaq həvəslərimizi
Dollar dollar üstünə xaincə yüksələrkən
Firon silah şirkətlərinin qazanc marjı piramidaları
Kresloları, apoletleri palazlanırken gonbul eqoizmin

Bilmədiyimiz dillərdə də öpə bilsək ya bir-birimizi
Başqa dinlərdə susa bilsək yavaşca, dinc
Digər coğrafiyalarda ağlaya bilsək qaçar addım
Bir hərf belə əlavə etməsək döyüş çığırtkanı cümlələrin quyruğuna
Ürəyimizi əsla yaslamasak vəhşilik qışqırıqlarının çağırışına
Harandan ölməyə başlar acep döyüş və kapitalizm
Vəhşilik harandan lal olar barış simfoniyalarımızın qarşısında

: Hərf hərf sevirəm dünyanın bütün rənglərini

Written in Turkish  by Serkan Engin
Translated to Azerbaijani by Can Pelit

***


Harf Harf Seviyorum Sizi


“Ben savaşçı değil gül yetiştiricisiyim” Özkan Mert

Kürtçe güller derledim düşlerimin ince yerinden
Lazca şakıyor umudumun haylaz serçeleri, hayatın omzunda
Islak tümcelerini Rumca öpüyorum gecenin, ay altında
Bahara Zazaca sarılıyorum en nazlı yerinden belinin
Kalbime taş atan çocukların kelepçelerinden öpüyorum acılarını
Koğuşlarında Ermenice bir ağıttır ela gözlerim, kırık dökük
Kederlerinin röntgenini çekmeye yetmiyor buruk harflerim

Kızıl bir Laz takasıyım Kürdistan dağlarında yüzen
Kürt ve Türk canlarım yanıyor orada, hece hece düşerek toprağa
Dolar dolar üstüne haince yükselirken
Firavun silah şirketlerinin kâr marjı piramitleri
Koltukları, apoletleri palazlanırken obur bencilliğin
Auschwitz’de milyonlarca kez yakıldık vicdanın öldüğü yerden
Yetmiş iki bin kere süngülendi düşlerimiz Dersim’de, arsız sırıtışıyla vahşetin
Irak’ta hamburger üstü tatlı niyetine işkence oyuncağı olduk Amerikanca
Maraş’ta, Çorum’da sokak sokak vurulduk uygarlığın kalbinden
Kosova’da görmezden gelindi yakamızda katledilen çiçekler
Filistin’de taşla kırdılar özgürlüğümüzün kollarını
Bir milyon kere yok edildi Ermenice ninnilerimiz, Ararat’ın kollarındaki
Hakkari’de çocukluğumuzun kafasına dipçikle vurdular
Ruanda’da palalarla kestiler en çocuk heveslerimizi
Dolar dolar üstüne haince yükselirken
Firavun silah şirketlerinin kâr marjı piramitleri
Koltukları, apoletleri palazlanırken obur bencilliğin

Bilmediğimiz dillerde de öpebilsek ya birbirimizi
Başka dinlerde susabilsek usulca, dingin
Diğer coğrafyalarda ağlayabilsek koşar adım
Bir harf bile eklemesek savaş çığırtkanı tümcelerin kuyruğuna
Kalbimizi asla yaslamasak vahşet çığlıklarının çağrısına
Neresinden ölmeye başlar acep savaş ve kapitalizm
Vahşet neresinden lâl olur barış senfonilerimizin önünde

: Harf harf seviyorum dünyanın tüm renklerini

Serkan Engin

Comments